Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 2 trang 137 SGK Toán 5

a + 2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3         =   5 giờ 45 phút  x 3         = 17 giờ 15 phút + 2 giờ 30 phút  + 3 giờ 15 phút x 3     = 2 giờ 30 phút + 9 giờ 45 phút     = 12 giờ 15 phút b + 5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2          = 13 giờ : 2 = 6 giờ 30 phút + 5 giờ 20 phút  + 7 giờ 40 phút : 2

Bài 3 trang 138 SGK Toán 5

Tính thời gian lúc Hồng đến chỗ hẹn = 10 giờ 40 phút sáng + 15 phút. Thời gian Hương phải đợi Hồng = thời gian lúc Hồng đến chỗ hẹn thời gian lúc Hương đến chỗ hẹn. LỜI GIẢI CHI TIẾT Hồng đến nơi lúc:       10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút Hương phải đợi Hồng trong số thời gian là:      

Bài 4 trang 138 SGK Toán 5

Áp dụng công thức: Thời gian đi = thời gian đến thời gian xuất phát thời gian nghỉ nếu có. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là:       17 giờ 25 phút 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút. b Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là:       11 giờ 30 phút 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 ph

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!