Đăng ký

Bài 1 trang 130 SGK Toán 5

Đề bài

Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào.

Hướng dẫn giải

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ nhất ( thế kỉ I)

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai (thế kỉ II)

Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ thứ ba ( thế kỉ III)

.......

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi ( thế kỉ XX)

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt ( thế kỉ XXI)

Lời giải chi tiết

- Kính viễn vọng phát minh vào thế kỉ 17 (XVII).

- Bút chì phát minh vào thế kỉ 18 (XVIII).

- Đầu máy xe lửa phát minh vào thế kỉ 19 (XIX).

- Xe đạp phát minh vào thế kỉ 19 (XIX).

- Ô tô phát minh vào thế kỉ 19 (XIX).

- Máy bay phát minh vào thế kỉ 20 (XX).

- Máy tính điện tử phát minh vào thế kỉ 20 (XX).

- Vệ tinh nhân tạo phát minh vào thế kỉ 20 (XX).

 

 

 

 

 

 

 

 

phát minh vào thế kỉ 19.

shoppe