Luyện tập trang 134 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 134 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 134 SGK Toán 5

a 12 ngày = 288 giờ             24 giờ x 12 = 288 giờ              3,4 ngày = 81,6 giờ               24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ               4 ngày 12 giờ = 108 giờ         24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ                  frac{1}{2} giờ = 30 phút                       60 phút x frac{1}{2} = 30 phú

Bài 2 trang 134 SGK Toán 5

Bài 3 trang 134 SGK Toán 5

Bài 4 trang 134 SGK Toán 5

Hai sự kiện cách nhau số năm là:         1961 1492 = 469 năm                                        Đáp số: 469 năm.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 134 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!