Bảng chia 4 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng chia 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 2

1. 8 : 4 = 2                           12 : 4 = 3                             24 : 4 = 6 16 : 4 = 4                         40 : 4 = 10                            20 : 4 = 5 4 : 4 = 1                           28 : 4 = 7                              36 : 4 = 9                                        

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng chia 4 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!