Bảng chia 3 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng chia 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2

1. 6 : 3 = 2                            3 : 3 = 1                              15 : 3 = 5 9 : 3 = 3                           12 : 3 = 4                             30 : 3 = 10 18 : 3 = 6                         21 : 3 = 7                             24 : 3 = 8                                      

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng chia 3 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!