Đăng ký

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 12

Bài 1 (trang 15, SGK)

Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.