Đăng ký

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12

Bài 2 (Trang 15, SGK)

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô trống ở các phát biểu sau :

a. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa. Đ
b. Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng. S
c. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được xà phòng Đ
d. Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp Đ