Đăng ký

Giải bài 4 trang 16 SGK Hóa học 12

Bài 4 (Trang 16, SGK)

- Ưu điểm:  Xà phòng có chứa các axit béo bị vi sinh vật phân hủy do đó không gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó các chất giặt rửa tổng hợp có gây ô nhiễm môi trường.

- Nhược điểm: Các muối panmitat hay stearat hay stearat của các kim loại hóa tri II của xà phòng thường khó tan trong nước, do đó xà phòng không dùng để giặt rửa được trong nước cứng.