Đăng ký

Ngữ pháp Tiếng anh - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu trong câu

Ngữ pháp Tiếng anh - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu trong câu

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua khái niệm về động từ khuyết thiếu rồi đúng không? Đây là một dạng ngữ pháp khá phổ biến và rất hay gặp trong chương trình học tiếng anh. Để nắm bắt được những kiến thức trên chúng tôi đã giúp các bạn tổng hợp nên bài viết này, hy vọng chúng hữu ích đối với bạn!

Modal Verbs

I. Khái niệm

Là các động từ đặc biệt dùng để diễn đạt dự định, khả năng, sự cần thiết hay cấm đoán một điều gì đó...Các động từ khuyết thiếu mà chúng ta thường gặp trong chương trình học là: \(can, could, should, may, might, must, will, would \ và \ shall.\)

Cách sử dụng:

Can May

(+) S+ can + V nguyên thể + O

(-) S + can not/ can't + V nguyên thể + O

(?) Can + S + V nguyên thể + O?

(+) S+ may + V nguyên thể + O

(-) S + may not + V nguyên thể + O

(?) May + S + V nguyên thể + O?

Khả năng của người, vật trong thời điểm hiện tại. Khả năng xảy ra một sự việc cao.
Sự xin phép, cho phép hoặc lời đề nghị, yêu cầu, gợi ý. Xin phép làm gì đó?

 

Should Must

(+) S+ should + V nguyên thể + O

(-) S + should not/ shouldn't + V nguyên thể + O

(?) Should + S + V nguyên thể + O?

(+) S+ must + V nguyên thể + O

(-) S + must not/mustn't + V nguyên thể + O

(?) Must + S + V nguyên thể + O?

Diễn tả một lồi khuyên Diễn tả một sự cần thiết bắt buộc ở tương lai.
Nói về một sự suy luận logic Must not/Mustn't thể hiện sự cấm đoán

 

Shall Could - quá khứ của can

(+) S+ shall + V nguyên thể + O

(-) S + shall not/ shalln't + V nguyên thể + O

(?) Shall + S + V nguyên thể + O?

(+) S+ could + V nguyên thể + O

(-) S + could not/couldn't + V nguyên thể + O

(?) Could + S + V nguyên thể + O?

Dùng trong cấu trúc thì tương lai ( với chủ ngữ là I và We) Điều gì có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai, nhưng không chắc chắn.
Diễn tả một lời hứa, một sự quả quyết hay mối đe dọa

Sự xin phép hoặc yêu cầu lịch sự hơn can.

Khả năng của người, vật trong quá khứ.

 

Would Might - quá khứ của May

(+) S+ would + V nguyên thể + O

(-) S + would not/ wouldn't + V nguyên thể + O

(?) Would + S + V nguyên thể + O?

(+) S+ might + V nguyên thể + O

(-) S + might not + V nguyên thể + O

(?) Might + S + V nguyên thể + O?

Diễn tả một giả định ở quá khứ có khả năng xảy ra trong tương lai. Khả năng xảy ra của một sự việc thấp
Dùng để diễn tả một lời mời, yêu cầu một cách lịch sự

Để xin phép một điều gì đó một cách trang trọng hơn. => phân biệt may và might.

     

Will

(+) S+ will + V nguyên thể + O

(-) S + will not/ won't + V nguyên thể + O

(?) Will + S + V nguyên thể + O?

Diễn đạt một dự đoán sự việc hoặc tình huốn có thể xảy ra trong tương lai.

Đưa ra một quyết địng ngay thời điểm nói.

Đưa ra lời đề nghị, lời yêu cầu, lời mời.

Mới nhất:

II. Bài tập về động từ khuyết thiếu

Bài tập về động từ khuyết thiếu

Xem thêm: Mẹo Toán học

Ngữ pháp về động từ khuyết thiếu thực sự rất đơn giản nếu bạn chăm chỉ luyện tập và áp dụng tốt các cấu trúc chúng tôi đã chia sẻ như trên. Chúc các bạn học vui!

shoppe