Đăng ký

Trọn mẹo cách dùng may và might chính xác nhất

Trong bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn một số mẹo tiếng anh về may và might như cách dùng might nói riêng hay cách dùng may might nói chung, cách phân biệt may và might. Hãy đi vào tìm hiểu cùng với Cunghocvui nhé!

MAY VÀ MIGHT

I) CÁCH DÙNG "MAY" VÀ "MIGHT"

1) Tình huống

♦ Key đang tìm Mark. Mọi người tuy không ai biết cụ thể Mark đang ở đâu nhưng lại có một vài gợi ý được đưa ra như sau:

- Gợi ý 1: Mark may be in his office (Mark có thể đang ở trong văn phòng)

- Gợi ý 2: Mark might be having dinner (Mark có thể đang ăn tối)

- Gợi ý 3: Ask his wife, she might know. (Bạn nên hỏi vợ anh ấy, có thể cô ấy biết)

⇒ Ta có một nhận xét chung về cách dùng may might là để nói về một điều gì đó có khả năng xảy ra, may và might có thể được dùng thay thế cho nhau.

♦ VD: 

a) The things she told you last night might be true = The things she told you last night may be true.

b) Mary might know that = Mary may know that.

2) Chú ý:

  • Dạng phủ định của may là may not, might là might not
  • Khi tình huống không có thật thì chỉ sử dụng "might", không dùng "may" để thay thế được

VD:

  • Tình huống có thật: He may go to China = He might go to China (Anh ấy có thể sẽ đi Trung Quốc)
  • Tình huống không có thật: I knew he before, I might help he to enroll in a course in my university. (Nếu tôi biết anh ấy từ trước, tôi có thể đã giúp anh ấy ghi danh vào một khóa học tại trường đại học của tôi)

II) Một số cấu trúc được sử dụng với may và might

1) Cấu trúc thường gặp

I/ You/ He May/ Might (not) Be (true/in his room...)
Be (doing/ having/ playing/ working...)
Do/ know/ want/ have...

♦ Chú ý: Các hành động xảy ra ở thì quá khứ thì chúng ta sử dụng "may have done/ might have done"

VD: The things she told you last night may not be true.

2) Thì quá khứ

I/ You/ He May/ Might (not) have Been (asleep, in his room...)
Been (watching/ doing...)
Done/ had/ know

♦ Trường hợp đặc biệt

- Trong một vài trường hợp thì "COULD" có thể mang ý nghĩa tương tự như "MAY và MIGHT"

VD: Your phone is ringing. It could (= may/ might) be Key.

- Nhưng COULDN'T thì có ý nghĩa khác với MAY NOT và MIGHT NOT.

III) Cách phân biệt may và might

  MAY MIGHT
Khả năng xảy ra Trên 50% Dưới 50%
Cách dùng Dùng "may" khi tình huống có độ chắc chắn hơn Khi tình huống không có thật thì chỉ sử dụng "might"
Dùng để xin phép Cả hai đều dùng để xin phép nhưng "might" thì nhún nhường và có sự lịch sự hơn.

VD: May I open the door?

       I woder if I might have a little more wine.

IV) Luyện tập

Áp dụng cách dùng might ở phần lý thuyết trên và làm bài tập dưới đây

1) Mary is in her office. She________

Đáp án: She might be in he office.

2) Mary in busy._________

Đáp án: She might be busy.

3) Mary is working._________

Đáp án: She might be working

4) Mary wants to be alone.__________

Đáp án: She might want to be alone

5) Mary was ill yesterday. ________

Đáp án: She might have been ill yesterday.

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về cách dùng might và may, cách phân biệt may và might. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong quá trình học tập, chúc bạn học tập tốt <3

shoppe