Đăng ký

Tổng hợp các quy tắc đánh trọng âm tiếng anh chuẩn nhất

Ở bài viết này Cunghocvui không chỉ tổng hợp cho bạn những quy tắc về cách đánh trọng âm tiếng anh mà còn đưa ra khái niệm về trọng âm là gìbài tập trọng âm tiếng anh ở cuối bài giúp bạn học tập. Đi vào tìm hiểu ngay thôi nào!

I) Khái niệm trọng âm là gì?

1) Khái niệm

Trọng âm trong anh ngữ là bạn không thể nhấn trọng âm vào chỗ nào ta thích hoặc không thích. Với người bản ngữ, họ sử dụng tiếng Anh bởi để nói chuyện một cách nhuần nhuyễn và chính xác, thậm chí ở cả tình huống đối thoại khó

2) Trọng âm trong anh ngữ đặc biệt quan trọng

- Nếu bạn muốn giao tiếp thành công bằng anh ngữ thì buộc bạn phải dùng đúng trọng âm, có thể coi dùng trọng âm là điều kiện tiên quyết.

- Tỉ lể có mặt bài trọng âm trong đề thi đại học là 100%, vậy nên dùng đúng được trọng âm thì bạn đã có chắc trong tay một số điểm không hề nhỏ.

II) Những quy tắc về cách đánh trọng âm tiếng anh

1) Với động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường sẽ rơi vào âm tiết thứ 2

 • Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2: be'gin, in'vite, a'gree,...
 • Các trường hợp ngoại lệ như: 'answer, 'happen, 'offer, 'open,...

2) Với danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1

 • Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1: 'father, 'sister; 'office,...
 • Trường hợp ngoại lệ: ad'vice, ma'chine, mis'take,...

♦ Lưu ý: Có một số từ có 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau dựa vào từ loại.

3) Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

 • Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1: 'happy; 'busy; 'lucky,...
 • Trường hợp ngoại lệ: a'lone, a'mazed,...

4) Động từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: be'come, under'stand,...

5) Danh từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1: 'doorman, 'typewriter, 'greenhouse,...

6) Trọng âm rơi vào chính các âm tiết như: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, seft.

7) Khi các từ kết thúc bằng các đuôi: how, what, where,... thì trọng âm rơi vào âm tiết 1

VD: 'anywhere, 'somehow, 'somewhere,...

8) Các từ có 2 âm tiết mà bắt đầu bằng "a" thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

9) Các từ có tận cùng bằng các đuôi như: ety, ity, ion, sion, cial, ically, eous, ian, ior, iasm, iency, ient, ier, ic, ics, ial, ical, ible, uous, ics, ium, logy, sophy, graphy, ular, ulum thì trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay đằng trước nó.

♦ Chú ý có các trường hợp ngoài lệ.

10) Các từ kết thức bằng: ate, cy, ty, phy, gy thì

 • Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất nếu rơi vào từ đó có 2 âm tiết.
 • Nếu từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.

11) Các từ tận cùng bằng đuôi: ade, ee, ese, eer, ette, oo, oon, ain, esque, isque, aire, mental, ever. selft thì trọng âm rơi vào chính các đuôi kể trên.

Trường hợp ngoại lên: 'cofee, com'mitee,...

12) Các từ chỉ số lượng nhấn trọng âm ở: 

 • Trọng âm nhấn ở cuối nếu kết thúc bằng đuôi "teen".
 • Trọng âm nhấn ở đầu nếu kết thức bằng đuôi "y"

13) Các tiền tố và hậu tố

 • Với tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ
 • Với hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc

III) Luyện tập bài tập trọng âm tiếng anh

Từ mà có trọng âm khác với các từ còn lại là?

1) A. darkness                                    C. market

    B. warmth                                       D. remark

2) A. begin                                          C. apply

    B. comfort                                       D. suggest

3) A. direct                                         C. suppose 

    B. idea                                           D. figure

4) A. revise                                        C. village 

    B. amount                                      D. desire

5) A. standard                                   C. handsome

    B. happen                                     D. destroy

6) A. scholarship                              C. develop

     B. negative                                   D. purposeful

7) A. ability                                        C. education

     B. acceptable                                D. hilarious

8) A. document                                  C. perspective

     B. comedian                                  D. location

9) A. provide                                       C. promote

    B. product                                       D. profess

10) A. different                                    C. achieving

      B. regular                                       D. property

Đáp án:

1) D

2) B

3) D

4) C

5) D

6) C

7) C

8) A

9) B

10) C

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về cách đánh trọng âm, trọng âm là gì, bài tập trọng âm, hãy để lại comment ý kiến thắc mắc của các bạn ở phía dưới. Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe