Đăng ký

Trọn vẹn cấu trúc cần biết về Prefer và cách sử dụng

Trọn vẹn cấu trúc cần biết về Prefer và cách sử dụng

Trong các bài tập tiếng Anh chắc hẳn bạn đã được làm quen với cấu trúc và cách dùng prefer. Nhằm giúp các bạn hệ thống lại cũng như nắm chắc những lưu ý quan trọng để vận dụng tốt vào trong bài tập, chúng tôi đã cùng nhau soạn nên bào giảng dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi!

I. Cấu trúc

Nhìn chung cấu trúc Prefer to V hay cấu trúc Prefer Ving đều dùng để diễn tả về sở thích, tuy nhiên là thích cái gì hơn cái gì. Dưới đây là một số cấu trúc quan trọng bạn nên biết.

    1. Cấu trúc Prefer something to something

She prefers this car than this one that her father told her last week.
(Cô ta thích chiếc xe này hơn chiếc xe bố cô ta bảo tuần trước).

I prefer this sport shoes than this sandals.

Dùng để diễn tả thích cái gì hơn cái gì.

    2. Cấu trúc Prefer V-ing to V-ing

I prefer travelling to Da Nang than travelling to Ho Chi Minh City.

( Tôi thích đi du lịch đà nẵng hơn là thành phố hồ chí minh.)

My sister prefers sleeping than going outside.

Dùng để diễn tả thích làm gì hơn làm gì.

    3. Cấu trúc Would prefer

Cấu trúc này dùng để diễn tả lời mời của người nói trong bối cảnh giao tiếp trang trọng, lịch sự.

Would you prefer to drink coffee? Yes, please!

(Anh có muốn dùng cà phê không. Có, làm ơn!).

Would you prefer to have a dinner with me?

Would you prefer apple or banana? => Diễn tả sự lựa chọn.

II. Bài tập về prefer

Bài I. Complete the sentence by using prefer or would rather.

1. She …………………. eat a salad than a hamburger.

2. They ……………….. dogs. They don’t like cats.

3. I …………………. stay home today.

4. We ………………….. watching basketball.

5. Usually people ……………………. warm weather.

Bài II. Choose the correct option.

1. I…………………..buy the blue shirt.

2. Why do you…………………..going out with Tom?

3. I…………………..have the meeting at 6 pm.

4. Normally, we…………………..going to the beach.

5. I…………………..watch the football game.

 Đáp án

I.

  1. would rather
  2. prefer
  3. would rather
  4. prefer
  5. prefer

II.

  1. would rather
  2. prefer
  3. would rather
  4. prefer
  5. would rather

Xem thêm:

Những lỗi thường gặp trong tiếng Anh một phần đến từ việc bạn không nhớ công thức, hãy luyện tập nhiều hơn nữa để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân nhé!

shoppe