Đăng ký

Ma trận đề thi THPTQG năm 2019 môn Tiếng anh

Ma trận đề thi THPTQG năm 2019 môn Tiếng anh

 Nhận định tổng quát của cunghocvui.com như sau: So với đề thi THPT quốc gia năm 2018, đề thi minh họa cho kì thi THPT quốc gia năm 2019 có một số điểm như sau:

Cấu trúc đề thi: So với 2018, số lượng vẫn là 50 câu. Tuy nhiên tăng 2 câu ngữ pháp trong phần hoàn thành câu và giảm 2 câu đọc hiểu.

Về nội dung và phạm vi đề thi.

- Tổng quan nội dung kiến thức đề thi: Vẫn là chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12

- Phạm vi kiến thức trong đề: Các chuyên đề ngữ pháp phổ biến (thì, mạo từ, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề nhượng bộ, danh động từ, câu gián tiếp) và từ vựng.

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức:

Tổng quan về độ khó của đề: 60% cơ bản + 40% nâng cao

Các câu hỏi dễ lấy điểm nằm ở các dạng bài: ngữ âm, câu giao tiếp, hoàn thành câu phần ngữ pháp, câu đồng nghĩa, nối câu, tìm lỗi sai. Các câu hỏi khó tập trung vào từ vựng như: Tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, các câu từ vựng trong phần hoàn thành câu và đọc hiểu.

Một số kiến thức ngữ pháp nâng cao như: Đảo ngữ, Liên từ, Phân từ, modal perfect. Phần đọc hiểu cũng là dạng bài để phân loại học sinh nhưng giảm 2 câu so với năm 2018 và độ khó tăng lên.

Chúc các em học tốt và đừng quên trên website của cunghocvui.com có rất nhiều mẹo làm bài cực kì hay và bổ ích phục vụ cho kì thi THPT Quốc Gia đó ^^

shoppe