Đăng ký

Tổng hợp kiến thức lý thuyết về sở hữu cách trong Tiếng anh

Ở bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức lý thuyết về sở hữu cách trong tiếng anh (possessive case) như khái niệm sở hữu cách là gì, nguyên tắc hình thành, cách dùng sở hữu cách, một số bài tập về sở hữu cách.

Sở hữu cách

I) Sở hữu cách là gì?

- Hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác thì gọi là sở hữu cách (possessive case).

- Lưu ý: Sở hữu cách được hình thành khi sở hữu chủ là một danh từ chỉ người (hoặc cũng có thể là những con vật thân cận, yêu mến)

II) Nguyên tắc hình thành

Sở hữu chủ + 's + vật sở hữu (không xuất hiện mạo từ)

VD:

1) The book of the teacher

> The teacher's book

2) This man's bicycle

III) Các cách dùng sở hữu cách

1) The noun's + noun: Dùng cho những danh từ chỉ người, động vật và không dùng cho đồ vật.

VD: Lan's sister

2) Ta thêm dấu phẩy ( ' ) vào sau nếu đó là danh từ số nhiều.

VD: The student's books

3) Thêm dấu sở hữu cách vào những danh từ số nhều đặc biệt không có "s" ở đuôi.

VD: Then men's rooms

4) Tên riêng, danh từ đã có sẵn "s" ở đuôi ta có thể chỉ cần dùng dấu phẩy ( ' ), nhấn mạnh đuôi khi đọc. Hoặc dùng sở hữu cách và thay đổi cách đọc.

VD: Moses's laws

♦ Chú ý: Tên riêng thì không dùng "the" đứng đằng trước.

5) Dùng cho năm, tháng, thập niên, thế kỉ.

VD: 1999 events

6) Dùng cho các mùa (ngoại trừ 2 mùa xuân và thu): Dùng sở hữu cách cho mùa xuân và mua thu thì người viết đã nhân cách hóa chúng lên. Hiện nay, người ta ít dùng sở hữu cách cho mùa đông mà dùng nó như một tính từ cho các danh từ đằng sau.

VD: The Autumn's leaf

7) Sử dụng cho tất cả các từ với điều kiện sở hữu chủ có quyền sở hữu trên người hay vậy khác nhau.

8) Dùng trong một số thành ngữ

VD: at his wits' end

9) Có hai danh từ cùng đứng sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu hơn sẽ mang dấu sở hữu.

VD: Mary and Kaly's room

IV) Luyện tập bài tập về sở hữu cách trong tiếng anh

Bài 1: Chuyển cách cụm từ sau về dạng sở hữu cách

a) a hat for a woman

b) a name for a girl

c) clothes for children

d) a nest for a bird

e) a magazine for women

Đáp án:

a) a woman's hat

b) a boy's game

c) children's clothes

d) a bird's nest

e) a woman's magazine

Bài 2: Điền từ thích hợp vào ô trống

1) If leave my house at 8:40 and walk to the centre, I get there at 9 o'clock.

So It's _______ from my house to the centre (walk)

2) I'm going on holiday on the 12th, I have to be back at work on the 26th. So I've got________ (holiday)

3) I went to sleep at 3 o'clock this morning an woke up an hour later. After that I couldn't sleep. So last night I only had______(sleep)

Đáp án:

1) twenty minutes' walk

2) a fornight's holiday

3) an hour's sleep

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về sở hữu cách trong tiếng anh (possessive case) như nguyên tắc hình thành, cách dùng sở hữu cách và bài tập về sở hữu cách. Hãy để lại ý kiến thắc mắc ở phía dưới comment, chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe