Đăng ký

Cấu trúc Tiếng anh: Phân biệt hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

Cấu trúc Tiếng anh: Phân biệt hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

Bạn có phân biệt được Ving và ved hay tính từ thêm ing và ed khác nhau ở điểm nào và cách sử dụng của chúng là ra sao không. Đây là một phần lý thuyết rất đặc biệt, muốn biết chúng đặc biệt ở chỗ nào thì cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

I. Hiện tại phân từ

Động từ được thêm đuôi ing thì ta gọi đó là hiện tại phân từ. Chủ yếu áp dụng cho đồ vật hay sự việc.

Eg:
This movie is so boring.

The snow is falling.

This novel is interesting.

Mới nhất:

II. Quá khứ phân từ

Động từ được thêm đuôi ed hay ở dạng phân từ ba thì ta gọi đó là QK phân từ. Chủ yếu áp dụng cho người, con vật.

Eg:
I'm feeling so bored at the moment. 

This gift is made by myself.

* Chức năng của hiện tại phân từ và quá khứ phân từ:

  • Là động từ chính của câu với một số thì

Ví dụ: 
Keep silence, please. I'm working now.  (Làm ơn hãy giữ im lặng. Bây giờ tôi đang làm việc.)
I'm a atheles. I have gotten 5 golden medals this Olympic season. (Tôi là một vận động viên và tôi đã dành được 5 chiến huy chương vào vào mùa olympic vừa rồi)

  • Tương tự như tính từ bổ nghĩa cho danh từ

Loại 1: Emotion verbs: angry, interest, happy, sad, worry ...

- Hiện tại phân từ thêm ing có tác dụng giúp làm nooti bật tính chất của các danh từ thường là chỉ người hoặc chỉ vật.

- Quá khứ phân từ được thêm ed với tác dụng giúp nổi bật và miêu tả các cảm xúc của con người.

Loại 2: other action verbs: frezze, lead, make, take, break,.... 

- Hiện tại phân từ thêm ing có tác dụng chính là có chức năng như một tính từ mang ý chủ động.

- QK phân từ thêm ed thì ngược lại, mang ý bị động.

  • Là tính từ trong một cụm từ với tác dụng bổ nghĩa cho danh từ đứng trước

Ví dụ: 

- This games is for person who interested in risky.  (Tròn chơi này dành cho những ai thích sự mạo hiểm.)

- The guy driving me home is my father. (Người đàn ông chở tôi về nhà chính là bố tôi)

III. Bài tập áp dụng

Chọn đáp án đúng

Bài tập về hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

Hy vọng với bài học trên bạn đã trả lời được câu hỏi hiện tại hay quá khứ phân từ là gì rồi, chúc các bạn học tốt. Nếu thấy hay nhớ like và kèm thêm một chia sẻ nhé!

shoppe