Đăng ký

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí (kèm ví dụ) chuẩn nhất

Cunghocvui gửi đến bạn dàn ý, những ý cần phải có cho một bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí, tìm hiểu khái niệm và lấy ví dụ minh họa ở ngay trong bài viết.

I. KHÁI NIỆM

Khi bài viết bàn luận, bày tỏ quan điểm, ý kiến về một vấn đề thuộc lĩnh vực đời sống tư tưởng, đạo đức hay đạo lí của con người thì được gọi là nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

II. DÀN Ý

1. Mở đoạn: Giới thiệu, nêu vấn đề

2. Thân đoạn

- Bước 1: Giải thích câu nói chứ tư tưởng cần được bản luận

  • Xác định các từ trọng tâm
  • Giải thích các từ
  • Rút ra nội dung, ý nghĩa của cả câu

- Bước 2: Bàn về tư tưởng

  • Tư tưởng hoàn toàn đúng: tại sao đúng, dẫn chứng, các biểu hiện tư tưởng đó trong đời sống, rút ra ý nghĩa.
  • Tư tưởng hoàn toàn sai: tại sao sai, dẫn chứng, chỉ ra biểu hiện trong đời sống, phê phán, lên án.
  • Tư tưởng vừa đúng vừa sai: đúng hay sai ở điểm nào, vì sao, dẫn chứng.

- Bước 3: Phản đề, mở rộng vấn đề bàn luận

- Bước 4: Bài học và hành động của bản thân

3. Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề nghị luận

III. VÍ DỤ

1) Đề bài:

Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về quan niệm: “Sử dụng đúng thời gian của tuổi trẻ là bảo bối của thành công ” bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ).

2) Gợi ý 

Quan niệm được đưa ra nghị luận là một nội dung cơ bản của đoạn văn đọc - hiểu, vì vậy các luận điểm trong đoạn văn nghị luận có thể được xây dựng dựa trên một số nội dung của văn bản đọc - hiểu.
Giới thiệu vấn đề nghị luận: sử dụng đúng thời gian của tuổi trẻ.
-       Giải thích: “Bảo bối” chỉ một vật quý báu, có thể sử dụng để giải quyết những khó khăn, thử thách. Ý kiến đã khẳng định giá trị của việc sử dụng hợp lí, đúng đắn thời gian tuổi trẻ, đó là cách thức, là phương tiện để đạt đến thành công.
-       Bàn luận:
+ Mỗi con người trong cuộc đời đều có quãng thời gian tuổi trẻ, thời gian đó rất quỷ giá và trôi qua rất nhanh. Bởi vậy, mỗi người đều cần có ý thức trân trọng nó.
+ Mỗi người cần có những hành động cụ thể để sử dụng hợp lí, tích cực thời gian tuổi trẻ, tránh lãng phí để tích luỹ được nhiều kiến thức và làm được nhiều điều có ích. Có như thế, con người mới vượt qua thử thách đạt đến thành công.
+ Phê phán những người trẻ tuổi sống thờ ơ, vô trách nhiệm, thụ động, ỷ lại...
-      Liên hệ thực tế, rút ra bài học chân thành, thiết thực cho bản thân.
-      Khẳng định lại vấn đề nghị luận

Xem thêm >>> Bí kíp ăn trọn điểm đọc hiểu ngữ Văn 12

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được nghị luận về một tư tưởng đạo lí như khái niệm, dàn ý gồm những tiểu ý mà bạn cần nắm được và ví dụ minh họa. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho quá trình học tập của bạn, chúc bạn học tập tốt <3

shoppe