Đăng ký

Giải câu 8 Trang 142 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Khi kim điện kế bị lệch nhiều nhất thì đó là vân sáng.

     Cứ sau 0,5mm thì kim điện kế lại bị lệch nhiều nhất tức là cứ sau 0,5mm thì lại có một vân sáng. Suy ra khoảng vân i = 0,5mm.

     Bước sóng của bức xạ:

          \(\lambda=\dfrac{ai}{D}=\dfrac{2.0,5}{1,2.10^{3}}\approx 0,83.10^{-3}(mm)=0,83(\mu m)\)