Đăng ký

Giải câu 7 Trang 142 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn B. Tia tử ngoại cũng có tác dụng nhiệt.