Đăng ký

Giải câu 9 Trang 142 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Ảnh của hệ vân giao thoa gồm các vạch thẳng đen và trắng song song, xen kẽ và cách nhau đều đặn, vạch đen ứng với vân sáng, khoảng cách giữa hai vạch đen là khoảng vân i.

     Ta có: \(i=\dfrac{\lambda D}{a}=\dfrac{360.10^{-9}.1,2}{0,8.10^{-3}}=0,54.10^{-3}(m)=0,54(mm).\)