Đăng ký

Giải câu 1 Trang 138 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Gọi tia tử ngoại là tia cực tím sai ở chỗ, tia cực tím là màu rất tím, mắt nhìn thấy được, còn tia tử ngoại thì mắt không nhìn thấy được.