Đăng ký

Giải câu 6 Trang 142 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn A. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

     Vì tia hồng ngoại ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ ánh sáng nhìn thấy nên tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.

shoppe