Đăng ký

Giải câu 2 Trang 142 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Dựa vào thí nghiệm ở hình 27.1 có thể kết luận:

     - Tia hồng ngoại bị lệch ít hơn tia đỏ nên bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

     - Tia tử ngoại bị lệch nhiều hơn tia tím nên bước sóng của tia tử ngoại nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

shoppe