Đăng ký

Giải câu 4 Trang 142 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Dây tóc bóng đèn ở nhiệt độ khoảng \(2200^0 C\) thì phát ra tia tử ngoại. Nhờ bóng đèn là thủy tinh hấp thụ mạnh tia tử ngoại nên ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại.