Đăng ký

Giải câu 7 Trang 119 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn B. Biến điệu sóng điện từ là trộn sóng điện từ tần số âm với điện từ tần số cao.