Đăng ký

Giải câu 3 Trang 118 - Sách giáo khoa Vật lí 12

(1) Micrô: biến dao động âm thành dao động điện có tần số âm f.

(2) Mạch phát sóng điện từ cao tần: phát ra sóng điện từ có tần số cao vài MHz.

(3) Mạch biến điệu: trộn dao động điện từ âm tần với dao động điện từ cao tần.

(4) Mạch khuếch đại: khuếch đại dao động điện từ cao tần đã biến điệu.

(5) Anten phát: tạo ra điện từ trường cao tần lan truyền trong không gian.