Đăng ký

Giải câu 4 Trang 118 - Sách giáo khoa Vật lí 12

(1) Anten thu: thu sóng điện từ cao tần biến điệu.

(2) Mạch khuếch đại do động điện từ cao tần: khuếch đại dao động điện từ do anten gửi đến.

(3) Mạch tách sóng: tách dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần.

(4) Mạch khuếch đại: khuếch đại dao động điện âm tần từ mạch tách sóng.

(5) Loa: biến dao động điện âm tần thành dao động âm.