Đăng ký

Giải câu 6 Trang 119 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường cá cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.