Đăng ký

Giải câu 5 Trang 119 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Chiếc điện thoại di động.