Đăng ký

Giải câu 1 Trang 117 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Trong thông tin liên lạc vô tuyến phải dùng sóng ngắn vì sóng ngắn ít bị không khí hấp thụ, phản xạ tốt ở tầng điện li và mặt đất nhờ đó sóng ngắn có thể truyền đi rất xa.