Đăng ký

Giải câu 2 Trang 119 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - Sóng mang là sóng điện từ cao tần có bước sóng từ vài mét đến vài trăm mét.

     - Biến điệu một sóng điện từ cao tần là sự trộn sóng âm tần với sóng cao tần làm cho sóng này tải được thông tin cần truyền đi (hình ảnh, âm thanh).