Đăng ký

Giải câu 1 Trang 186 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn C.

     Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình tức là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa các bảng tuần hoàn có số khối A trong khoảng: 50 < A < 95.

shoppe