Đăng ký

Giải câu 4 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli.

B. Cacbon.

C. Sắt.

D. Urani.

Hướng dẫn giải

     Chọn C. Sắt.

     Vì năng lượng liên kết lớn nhất với các hạt nhân trung bình. Mà hạt nhân sắt có số khối trung bình (56).