Đăng ký

Giải câu 9 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Chọn câu sai.

Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn

A. năng lượng.                      B. động lượng.

C. động năng.                       D. điện tích.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Trong một phản ứng hạt nhân, động năng không được bảo toàn.

shoppe