Đăng ký

Giải bài 1.5 Trang 4 - Sách Bài tập Vật Lí 9

Chọn C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.