Đăng ký

Giải câu 4 trang 5 Sách giáo khoa Vật lí 7

   Bạn Thanh đúng. Vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy.