Đăng ký

Giải bài 1.12 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Vật màu đen là những vật không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

   Giải: Mảnh giấy màu đen đặt dưới ánh sáng Mặt Trời