Đăng ký

Giải bài 1.8 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7

Chọn D. Gương không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng