Đăng ký

Giải bài 1.2 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng, không phải là những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

   Chọn B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng