Đăng ký

Giải bài 1.14 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7

   Dể chứng minh lập luận của bạn Hoa là sai, chỉ cần tắt ngọn đèn điện, khi đó bạn Hoa chắc chắn sẽ không nhìn thấy trang sách được nữa