Đăng ký

Giải bài 1.11 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Ta nhận biết được miếng bìa màu đen nếu nó nằm cạnh các vật sáng khác.

   Giải: Chọn C. Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày