Đăng ký

Giải bài 1.3 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Đèn là nguồn sáng, mảnh giấy trắng là vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

   Giải: Trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giây, do đó cũng không có ánh sáng bị mảnh giấy hắt lại nguyên vào mắt ta.