Đăng ký

Giải câu 2 trang 5 Sách giáo khoa Vật lý 7

   Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng. Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

   Vậy ta nhìn thấy một vật chỉ khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta