Đăng ký

Giải bài 1.4 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Những vật không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó gọi là những vật màu đen.

   Giải: Vì ta nhìn thấy vật sáng ở xung quanh miếng bìa  màu đèn, do đó phân biệt được miếng bìa đen với các vật xung quanh nó.