Đăng ký

Giải bài 94 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy tìm các tập hợp:

a) Q ∩ I

b) R ∩ I

Hướng dẫn giải

a) Q ∩ I = \(\varnothing\)                           b) R ∩ I = I