Đăng ký

Giải bài 87 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền các dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 87 trang 44 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\(\in\) Q               3 \(\in\) R                 3 \(\in\) I                  -2,53 \(\in\) Q

0,2(35) \(\notin\) I               N \( \subset\) Z                 I \( \subset\) R