Đăng ký

Giải bài 9 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Hai số đối nhau chỉ khác nhau về dấu.

Giải:

Số đối của +2 là -2;

Số đối của 5 là -5;

Số đối của -6 là 6;

Số đối của -1 là 1;

Số đối của -18 là 18;

shoppe