Đăng ký

Giải bài 6 trang 70 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Giải:

\(-4 \in N\) đọc làm âm 4 thuộc N hoặc âm 4 là số tự nhiên. (S)

\(4 \in N\) đọc là 4 thuộc N hoặc 4 là số tự nhiên. (Đ)

\(0 \in Z\) đọc là 0 thuộc Z hoặc 0 là số nguyên. (Đ)

\(5 \in N\) đọc là 5 thuộc n hoặc 5 là số tự nhiên. (Đ)

\(-1 \in N\) đọc là âm 1 thuộc N hoặc âm 1 là số tự nhiên. (S)

\(1 \in N\) đọc là 1 thuộc N hoặc 1 là số tự nhiên. (Đ)