Đăng ký

Giải bài 10 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước "Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                                           Hình 40

Hướng dẫn giải

Điểm B: 2km;        Điểm C: -1km.