Đăng ký

Giải bài 8 trang 70 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền đầy đủ các câu sau:

a) Nếu \(-5^0\) C biểu diễn 5 độ dưới \(0^0\) C thì \(+5^0\) C biểu diễn ....

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ....

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ....

Hướng dẫn giải

Giải:

a) ... 5 độ trên \(0^0\) C.

b) ... 3.143m trên mực nước biển.

c) ... số tiền có là 20000 đồng.