Đăng ký

Giải bài 9 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm , đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3, 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm, đồng để sản xuât 150 kg đồng bạch

Hướng dẫn giải

 

Giả sử khối lượng niken, kẽm, đồng cần dùng lần lượt là \(x, y, z\) \((x;y;z>0)\)

Ta có: \(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{13}\) và \(x+y+z=150\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{13}=\dfrac{x+y+z}{3+4+13}=\dfrac{150}{20}=7,5\)

Suy ra \(x=7,5.3=22,5\);                \(y=7,5.4=30\);                                 \(z=7,5.13=97,5\)          

Vậy cần 22,5kg niken, 30kg kẽm và 97,5kg đồng.